Gratis botox voor BN'ers

BN'ers krijgen van alles aangeboden, van gratis brommobielen tot gratis vakanties. Én gratis botox. Cosmetisch arts Patrice Visser "Voor niets gaat de zon op. Het is wel de bedoeling dat men voor deze gratis producten reclame maakt."
Dus ook voor gratis botox. "Voor botox mag je geen reclame maken, aangezien het een medicijn is."

Geen reclame voor botox dus, maar je kan wel voorlichting geven. "Het is belangrijk dat je alle aspecten van de behandeling laat zien. Dus dat je niet alleen de positieve kanten benoemt, maar ook de nadelen bespreekt en wijst op eventuele risico's die bij de behandeling horen."

En eerlijk zijn is misschien nog wel het meest belangrijk. "Als je onafhankelijk wilt zijn moet je ook de beperkingen bespreken en eventuele alternatieven aandragen. Zelfs als je gratis producten aangeboden krijgt."

Social media

Aan de andere kant worden botox en fillers door social media ook minder een taboe. "De vraag is of dat een positieve ontwikkeling is. Het gaat toch om een cosmetische behandeling. Toegankelijkheid zou niet het voornaamste doel moeten zijn."
Geen promotie, maar je kan wel voorlichting geven. "Door bijvoorbeeld LIVE op Instagram te laten zien hoe een botoxbehandeling verloopt, kan je wel een reëel beeld scheppen. Maar dat betekent dat je wel eerlijk moet zijn en dus ook de consequenties van een behandeling moet laten zien."

Pijn

Daar hoort pijn ook bij. "Als je onafhankelijk wilt zijn, dan zul je alle aspecten van een cosmetische behandeling moeten laten zien, inclusief de pijn, maar het kan ook zijn dat je niet enthousiast bent. Daar zit wel een bepaald spanningsveld, zeker als je de behandeling gratis krijgt. Toch is het goed om te laten zien dat je soms beter iets niet moet doen."
Less is more. "Of dat botox niet altijd de oplossing voor je problemen is en dat er ook alternatieven zijn."

You don't get older, you get better

Shirley Bassey